ห้องสัมมนา

ทางสวนนพรัตน์มีบริการเช่าห้องสัมมนา 1 ห้อง สามารถจุได้ทั้งหมด 70 ท่าน พร้อมบริการเช่าเครื่องฉายภาพ LED นอกจากนี้ เรายังมีบริการจัดอาหาร ทั้งอาหารว่าง และอาหารกลางวัน/เย็นอีกด้วย

S__4751447

S__4751447

ร้านอาหารริมน้ำ_๒๐๐๑๑๓_0007

ร้านอาหารริมน้ำ_๒๐๐๑๑๓_0007

ห้องประชุม_๒๐๐๑๑๓_0005

ห้องประชุม_๒๐๐๑๑๓_0005

ห้องประชุม_๒๐๐๑๑๓_0004

ห้องประชุม_๒๐๐๑๑๓_0004

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.